Project Description

Τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, αδειοδοτούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, βάσει της δυναμικότητάς τους:

 • Εκπαιδευτήρια δυναμικότητας έως 75 καταρτιζομένους
 • Εκπαιδευτήρια δυναμικότητας πάνω από 75 καταρτιζομένους

Διαδικασία χορήγησης νέας άδειας φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών
Δυναμικότητας έως 75 καταρτιζομένους

Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται χορήγηση νέας άδειας, καταθέτουν εντός σφραγισμένου φακέλου μεγέθους Α4 τα κάτωθι δικαιολογητικά (με τη σειρά που αναφέρονται):

 1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο χορήγησης νέας άδειας.
 2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για:
  1. Φυσικά πρόσωπα
  2. Νομικά πρόσωπα
  3. Ένωση προσώπων
 3. Ισχύουσα οικοδομική άδεια και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων.
 4. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση.
 5. Βεβαίωση δύο (2) μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτήριο) ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό. (Στην περίπτωση που η ισχύουσα οικοδομική άδεια είναι χρήσης εκπαιδευτηρίου δεν απαιτείται η προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης).
 6. Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού.
 7. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλουν οι φορείς ανέρχεται σε 100€ ανά κτίριο. Το ποσό κατατίθεται στο λογαριασμό του ΕΟΠΠΕΠ, στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 8. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, δήλωση του ν.1599/1986 περί πιστών αντιγράφων εκ του πρωτοτύπου και σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις.
 9. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, δήλωση του ν.1599/1986 περί του διακριτικού τίτλου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Η πληρότητα του φακέλου, ως προς το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο του φακέλου.
Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικώς.
Η απόφαση αδειοδότησης εκδίδεται σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, εφόσον ο φάκελος χαρακτηριστεί πλήρης.

Δυναμικότητας πάνω από 75 καταρτιζομένους

Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται χορήγηση νέας άδειας, καταθέτουν εντός σφραγισμένου φακέλου μεγέθους Α4 τα κάτωθι δικαιολογητικά (με τη σειρά που αναφέρονται):

 1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο χορήγησης νέας άδειας.
 2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για :
 3. Φυσικά πρόσωπα
 4. Νομικά πρόσωπα
 5. Ένωση προσώπων
 6. Ισχύουσα οικοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπως απαιτείται.
 7. Για αυτοτελή κτήρια που δεν χρησιμοποιούνται ως αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια, υποβάλλεται ισχύουσα οικοδομική άδεια.
 8. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου.
 9. Βεβαίωση δύο (2) μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτήριο) ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό.
 10. Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού.
 11. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, δήλωση του ν.1599/1986 περί πιστών αντιγράφων εκ του πρωτοτύπου και σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις.
 12. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, δήλωση του ν.1599/1986 περί του διακριτικού τίτλου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.