ΠΡΟΦΙΛ

Το γραφείο NK PROJECT δραστηριοποιείται στους τομείς της μελέτης, του σχεδιασμού και της επίβλεψης τεχνικών έργων. Στελεχώνεται από διπλωματούχους  πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, τοπογράφους και μηχανολόγους μηχανικούς με άριστη επαγγελματική και τεχνολογική κατάρτιση και πλαισιώνεται από συνεργάτες πολλών ειδικοτήτων. Έχοντας ως γνώμονα τις σύγχρονες απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αρχιτεκτονικής αισθητικής,  σας δίνει την καλύτερη λύση στις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας.

Η NK PROJECT είναι ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο τεχνικό γραφείο που δραστηριοποιείται στην:

 • Έκδοση οικοδομικών αδειών (νέας οικοδομής, προσθήκης, αλλαγής χρήσης, νομιμοποίησης, περίφραξης κα)

 • Έκδοση  Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων

 • Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών

 • Έκδοση αδειών λειτουργίας 

 • Φωτορεαλιστικός σχεδιασμός

 • Κατασκευή νέων κτιρίων

 • Ανακαίνιση επαγγελματικών χώρων, καταστημάτων και κατοικιών

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ…

Η NK project προσφέρει απαράμιλλο πάθος για την αρχιτεκτονική και κάθε έργο αποτελεί μια περιπέτεια … ένα ταξίδι στο κατασκευαστικό περιβάλλον. Προσπαθούμε να παρέχουμε άριστες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον πελάτη ή το έργο. Κάθε μέλος της ομάδας κατανοεί ότι η παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης αποτελεί μέρος της επιτυχίας μας.

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2019-04-24T10:10:51+00:00

Παιδότοποι

Διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας, μετά από προέγκριση. Για την προέγκριση καταβάλλεται [...]

2019-04-24T10:05:57+00:00

Σχολές Χορού

Δικαιολογητικά Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Θεωρημένο αντίγραο του τίτλου σπουδών Τμήματος Καθηγητών Χορού αναγνωρισμένης Σχολής Χορού της Ελλάδας. (Όταν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλεται αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου, μετάφρασή του, καθώς και αναγνώριση του τίτλου [...]

2019-04-24T10:06:48+00:00

Γυμναστήρια

Για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής υποβάλλονται στην οικεία Περιφέρεια, σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) ή μέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ (EUGO−ΕΡΜΗΣ) τα εξής: Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου [...]

2019-04-24T10:07:10+00:00

Συνεργεία αυτοκινήτων

Πρατήρια υγρών καυσίμων - Συνεργεία Το γραφείο μας κατέχει εξειδικευμένη δραστηριότητα στην έκδοση αδειών : * στα πρατήρια υγρών καυσίμων * στα συνεργεία αυτοκινήτων * στους σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων * στα λιπαντήρια, πλυντήρια [...]

2019-04-24T10:07:45+00:00

Πλυντήρια αυτοκινήτων

Δικαιολογητικά αναγγελίας έναρξης λειτουργίας Αίτηση- Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Στεγασμένου Πλυντηρίου - Λιπαντηρίου Οχημάτων Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου - εξόδου ή απότμησης πεζοδρομίου μόνο για στεγασμένα πλυντήρια - λιπαντήρια που ιδρύονται εντός σχεδίου ή εντός [...]

2019-04-22T12:43:20+00:00

Κέντρο Αισθητικής

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1012Β/2013 η διοικητική διαδικασία «χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής» μετονομάζεται σε «αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής», και η «άδεια ίδρυσης και λειτουργίας» αντικαθίσταται με τη «βεβαίωση λειτουργίας». Τα δικαιολογητικά [...]

Σχεδιασμός / Κατασκευή

Κάθε κατασκευή εκτελείται κατόπιν μελετημένου σχεδιασμού, ο οποίος βασίζεται κάθε φορά στις ανάγκες των χρηστών του κτιρίου, τη λειτουργικότητα και την αισθητική αυτού σε συνδυασμό με τις εκάστοτε πολεοδομικές και νομοθετικές διατάξεις.
Πριν από κάθε κατασκευή, το γραφείο μας εκτελεί μία σειρά απαιτούμενων μελετών. Αυτές είναι:

 • Αρχιτεκτονική μελέτη, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της αρχιτεκτονικής, που καθορίζεται από α)τις ιδιαιτερότητες του υφιστάμενου οικοπέδου (φυσικό εδάφους και προσανατολισμός) β)τις ιδιαίτερες λειτουργικές, αισθητικές και οικονομικές απαιτήσεις των συγκεκριμένων ανθρώπων που το κτίζουν και θα το κατοικήσουν.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές,
 • Διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές
 • Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, όπου απαιτείται
 • Στατική μελέτη,
 • Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου,
 • Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου,
 • Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων,
 • Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις για την πυροπροστασία, όπου απαιτείται,
 • Μελέτη καύσιμου αερίου εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου,

Κατόπιν, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου, με όλες τις σύγχρονες μεθόδους και από εξειδικευμένα συνεργεία.

Οικοδομικές άδειες

Στο γραφείο αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες μελέτες και διαδικασίες για την έκδοση Οικοδομικών Αδειών και Εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας. Είτε πρόκειται για νέα οικοδομή, προσθήκη σε υπάρχον κτίριο, αλλαγή χρήσης ή άλλη Πολεοδομική Πράξη, αναλαμβάνουμε πλήρως την εκπόνηση των μελετών που απαιτούνται, καθώς και τη διεκπεραίωση τους.

Στην έννοια της οικοδομικής άδειας περιλαμβάνονται και άδειες οι οποίες δεν δημιουργούν δόμηση, ιδίως η άδεια κατεδάφισης, η άδεια αλλαγής χρήσης, η άδεια διαμορφώσεων, επισκευής, διασκευής, ενισχύσεων, η άδεια για αυτοτελείς εργασίες περιτοιχίσεων, επιχώσεων ή εκσκαφών, καθώς και κοπής δένδρων.

 • Για την έκδοση οικοδομικής άδειας υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ τα δικαιολογητικά και οι μελέτες, όπου απαιτούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν.4495/17, N.4759/20).

Hλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες για την έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτότητας του ακινήτου σας.

Βασική προϋπόθεση για την έκδοση της ταυτότητας του ακινήτου σας είναι η τακτοποίηση όλων των αυθαίρετων κατασκευών που μπορεί αυτό να έχει, καθώς και η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης αυτού.

 1. Υποχρέωση για εισαγωγή στον θεσμό έχουν:
  τα νέα κτίρια και διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες,
 2. τα κτίρια κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους.
  Για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, βάσει του ν.4495/2017, τα κτίρια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Κατηγορία Ι:

 1. Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ και κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες αυτών
 2. Κτίρια συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες εκδηλώσεων, συνεδριακά κέντρα, κτίρια εκθέσεων), συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών, μουσείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σταθμών μετεπιβίβασης ΜΜΜ
 3. Πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία ή πλυντήρια αυτοκινήτων
 4. Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.
 5. Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 6. Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας, βρεφοκομεία, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με αναπηρία
 7. Καταστήματα κράτησης και ειδικά καταστήματα κράτησης νέων

Κατηγορία II:

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως χρήσης.
Για τα κτίρια της Κατηγορίας Ι, υπάρχει περιθώριο 5 ετών για την καταχώρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Για τα λοιπά κτίρια της Κατηγορίας II, η υποβολή γίνεται κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και η σχετική δήλωση προσαρτάται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο