Project Description

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1012Β/2013 η διοικητική διαδικασία «χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής» μετονομάζεται σε «αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής», και η «άδεια ίδρυσης και λειτουργίας» αντικαθίσταται με τη «βεβαίωση λειτουργίας».

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής είναι:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
 2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου (για τον αιτούντα και για τον υγειονομικό υπεύθυνο), από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.
 3. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης.
 4. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών των χώρων, υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλους του Τ.Ε.Ε., θεωρημένο από λειτουργική άποψη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
 5. Αντίγραφο του στελέχους της Οικοδομικής Άδειας (Άδειας Δόμησης), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτηρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτηρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/09-04-2012).
 6. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη.
 7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (για τον αιτούντα και για τον υγειονομικό υπεύθυνο).
 8. Αντίγραφο βεβαίωσης ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού για τον επιστημονικά υπεύθυνο.
 9. Παράβολο 38€ από Δημόσιο Ταμείο.

Στην περίπτωση που την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή Πιστοποιητικά Καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
 2. Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από τη Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας
 3. Περιφερειακής Ενότητας.
 4. Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
  (Αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές).
 5. Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή αίτησης για λογαριασμό νομικού προσώπου. (1η πράξη σύστασης Δ.Σ. – αρμοδιότητες – ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και αντίστοιχα ΦΕΚ).
 6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του νόμιμου εκπροσώπου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για τις προδιαγραφές εφαρμόζεται το Φ.Ε.Κ : ΦΕΚ 426/70 – Περί ρυθμίσεως λεπτομερειών της εφαρμογής του υπ αριθμού 361/1969 Ν.Δ, ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ: Προδιαγραφές Εργαστηρίων Αισθητικής .

Το εργαστήριο αισθητικής πρέπει να αποτελείται από τους εξής χώρους:

 • Αναμονής
 • Παροχής των υπηρεσιών
 • Καθαρισμού και αποστειρώσεως εργαλείων
 • Αποδυτήρια με ντουλάπια
 • Λουτρό και τουαλέτα

Οι ανωτέρω χώροι δύναται να συνυπάρχουν με κατοικία, υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι χώροι του εργαστηρίου δεν θα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της κατοικίας και θα είναι απομονωμένοι από αυτήν έστω και με μια πόρτα που κλειδώνει.

 • Όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι χώροι πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας (φυσικός φωτισμός, εξαερισμός, κλιματισμός, πυρασφάλεια κ.λ.π.).
 • Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει απαραίτητα να φέρει σφραγίδα καταλληλότητας σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.
 • Τόσο ο αισθητικός επιχειρηματίας, όσο και το προσωπικό θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό υγείας.
 • Το προσωπικό είναι συνυπεύθυνο με τον ιδιόκτητη για την τήρηση των πάρα πάνω όρων.
 • Το προσωπικό που ασχολείται με αισθητικές πράξεις πρέπει να έχει άδει ασκήσεως επαγγέλματος.