Project Description

Έκδοση άδειας ή βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου, πολυιατρείου ή οδοντιατρείου

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη των απαραίτητων δικαιολογητικών για την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, πολυιατρείων και οδοντιατρείων.
Σύμφωνα με την Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/13-3-2012(ΦΕΚ 713 τ.Β΄) Υπουργική απόφαση τα ιατρεία με άδεια πρό του 2001 ή όσα δεν έχουν άδεια καθόλου, χρειάζονται βεβαίωση λειτουργίας και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • Βεβαίωση από την Πολεοδομία ή από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο.
  • Διάγραμμα κάτοψης του διατιθεμένου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οιχρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α του Π.Δ. 84/2001 (ΧΚΧ, ή ΧΚΧ*, ή XX**, όπως απαιτείται από το παράρτημα Α) καθώς και ότι οι φορείς λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ίδιο κτίριο ή σε συνεχόμενα κτίρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης.